Koordynator Konferencji:

mgr inż. Tomasz Pikuła
tpikula@ump.edu.pl
Tel: +48-667-367-128

FORMULARZ KONTAKTOWY: